• kleine flesjes en blikjes in de natuur

    Stichting NMP Ermelo

Uithoorn sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

UITHOORN Uithoorn sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Dat is het resultaat van een motie van de PvdA en DUS. De Statiegeldalliantie wil dat er statiegeld komt op blikjes en plastic flessen, in de hoop dat hiermee het zwerfvuil wordt teruggedrongen. De motie werd unaniem door de raad gesteund.

Zwerfvuil is de politieke partijen in Uithoorn een doorn in het oog. Bijna in ieder partijprogramma komt het onderwerp terug. De PvdA en DUS komen nog voor de verkiezingen met een mogelijke oplossing voor het probleem. Door statiegeld te heffen op blikjes en flesjes zullen mensen minder geneigd zijn deze achter te laten in de natuur, is de gedachte. Of worden anderen gestimuleerd om het zwerfvuil op te ruimen. "Dat is voor mij een mooi verdienmodel," aldus raadslid Arjan Koopmans, die regelmatig zwerfvuil opruimt.

"De kosten voor het opruimen van zwerfvuil komen voor rekening van de gemeente," aldus PvdA raadslid Els Gasseling. Het heffen van statiegeld op flesjes en blikjes kost het bedrijfsleven geld. "De verantwoordelijkheid wordt daardoor teruggelegd waar deze hoort." Een aantal partijen wilde weten wat het heffen van statiegeld betekent voor lokale bedrijven. "De kosten voor het bedrijfsleven kun je niet op lokaal niveau bekijken," aldus Gasseling. "Deze regeling zal landelijk moeten worden doorgevoerd."

Het aansluiten bij de Statiegeldalliantie is als het tekenen van een petitie. Het heffen van statiegeld is landelijk beleid, dus gemeenten hebben hierover niets te zeggen. De meer dan honderd organisaties die zich hebben aangesloten hopen druk uit te kunnen oefenen op de regering. Ze willen dat de regering de statiegeldregeling uitbreidt naar kleine PET-flessen en blikjes. Het bedrijfsleven is tegen vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn. Later dit jaar wordt over de kwestie een besluit genomen.

Met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes is het zwerfvuilprobleem en het plastic overschot niet opgelost. "Er wordt heel veel verpakkingsmateriaal gebruikt, kijk maar eens in de supermarkt," aldus Gasseling. Maar het is wel een stap in de goede richting.

Naomi Heidinga