• Gemeente Uithoorn

Uithoorn start campagne werving burgemeester

UITHOORN De gemeente Uithoorn zoekt een nieuwe burgemeester. Inwoners van de gemeente kunnen aangeven wat voor persoon dit moet zijn door een vragenlijst in te vullen via www.burgemeesteruithoorn.nl. De campagne loopt van 7 mei tot en met 23 mei.

Uithoorn moet op zoek naar nieuwe burgemeester omdat burgemeester Dagmar Oudshoorn begin dit jaar is overgestapt naar de politie. De gemeenteraad gaat hiervoor een profielschets opstellen en biedt deze op voor de zomervakantie aan aan de Commissaris van de Koning. In de profielschets worden de belangrijkste kenmerken van de nieuwe burgemeester beschreven. Bij het opstellen van dit profiel vraagt de gemeente de hulp van de inwoners van Uithoorn. 

Vanaf maandag 7 mei tot en met woensdag 23 mei kunnen Inwoners uit de gemeente Uithoorn aangeven welke kenmerken zij graag zouden willen zien bij de nieuwe burgemeester van Uithoorn. Via een online onderzoek worden de belangrijkste profielkenmerken in kaart gebracht.

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel zijn van harte uitgenodigd om hun wensen door te geven via een digitale enquête. Iedereen kan meedoen via http://www.burgemeesteruithoorn.nl. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem.

In de online vragenlijst kunnen inwoners van Uithoorn en De Kwakel via een schuifbalk aangeven hoeveel zij eens zijn met bepaalde stellingen over wat er van de burgemeester verwacht wordt.

Zo kunnen ze onder meer reageren op de vraag of hij of zij bij dreigend gevaar hard moet optreden, of met elkaar om tafel moet gaan? En moet de burgemeester een vernieuwer zijn, of een stabiele factor? Of moet de burgemeester voor een sterke positie in de regio zorgen of voor een sterke gemeente.

Voor de zomer wordt in een openbare raadsvergadering het profiel van de nieuwe burgemeester vastgesteld Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de raad van de gemeente Uithoorn.