• Archief BDUmedia

Uithoorn test bestendigheid tegen klimaatverandering

UITHOORN Gemeente Uithoorn heeft samen met veertien andere gemeenten en het waterschap AGV getest hoe klimaatbestendig hun regio is. De resultaten zijn verwerkt in een klimaatatlas.

Deze atlas geeft een eerste inzicht in welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte. Zo kunnen de gemeenten en het waterschap bepalen waar zij aan de slag moeten en hoe de regio goed voorbereid kan worden op de gevolgen van de klimaatverandering. De resultaten zijn in te zien via https://agv.klimaatatlas.net/. Ook inwoners kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Waar nodig kunnen zij ook maatregelen nemen.

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds zwaardere regenbuien. De gemeenten en het waterschap werken samen aan een klimaatbestendige regio.

De test die zij nu samen hebben gedaan geeft een beter inzicht in wat er nog moet gebeuren om de regio voor te bereiden en aan te passen op de gevolgen van het veranderende klimaat. Deze test was vooral gericht op de gemeentelijke watertaak. Gemeenten en het waterschap blijven - ook na deze eerste test - verder onderzoek doen naar de klimaatbestendigheid van de regio.

Wethouder Hans Bouwma: "Het is goed om inzicht te hebben in de staat van onze wegen, riolen en dijken binnen de gemeente Uithoorn. Hierdoor kunnen we samen met betrokken partijen en de bewoners ideeën ontwikkelen om ook in de toekomst in een veilige en betrouwbare omgeving te wonen. De eerste stap is nu gegeven met de stresstest en de volgende stap is nu aan ons. "

Naast het waterschap nemen er 15 gemeenten deel aan het onderzoek. Naast Uithoorn zijn dat onder meer Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen. Ze werken met het waterschap samen binnen het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied.