• Naomi Heidinga

Uithoorn zet in op Rookvrije Generatie

UITHOORN Gemeente Uithoorn gaat actief inzetten op een rookvrije generatie. Dat betekent dat sportclubs, scholen en maatschappelijke instellingen worden gestimuleerd om zich aan te sluiten bij de actie Rookvrije Generatie. De gemeente gaat zelf bordjes plaatsen bij openbare speelplekken, om het roken op plekken waar kinderen spelen tegen te gaan. Eén en ander is het gevolg van een motie van Groen Uithoorn.

De partij zette het onderwerp donderdag 29 november op de agenda. Twee insprekers vertelden de raad over de gevolgen van roken en waarom zij de actie steunen. De eerste, huisarts Froukje Wegman, ziet in haar praktijk dagelijks de gevolgen van roken. Ook merkt ze hoe moeilijk het is voor mensen om te stoppen. Wegman, die een praktijk heeft in het Gezondheidscentrum, ziet graag dat het roken voor het centrum verleden tijd wordt. Daarom heeft ze met haar collega's een bord besteld dat mensen oproept niet te roken voor het gebouw. Na Wegman kwam een docent van de Brede School aan het woord. Hij wil samen met collega's een rookvrij schoolplein. Door het plaatsen van bordjes wordt het voor hen makkelijker om ouders aan te spreken. Hij verzocht de gemeenteraad om de school hierin te steunen.

Groen Uithoorn wil zoveel mogelijk plekken waar kinderen komen rookvrij maken, bijvoorbeeld bij scholen, sportclubs en speeltuinen. Een nobel streven, zo vonden alle partijen. De motie zelf vonden ze dan ook sympathiek. Qua uitwerking kon er hier en daar nog wel iets worden verbeterd. Omdat Groen Uithoorn de motie op het laatste moment had ingediend, en deze van te voren niet eerst aan andere partijen had laten zien, stuitte men op een aantal bezwaren. De wens om het rookvrij maken van evenementen onderdeel te laten uitmaken van de vergunningsprocedure ging partijen een stap te ver. "We hebben in het evenementenbeleid juist vastgelegd dat 'evenementen mogen plaatsvinden, tenzij...' Wanneer je deze restrictie deel laat uitmaken van het beleid, creëren we weer nieuwe regels waar organisatoren aan moeten voldoen," aldus Frans Boonman van !DURF.

Bezwaren waren er ook vanwege de mate waarin het niet-roken gehandhaafd kan worden. "Wanneer we het deel maken van het beleid, moeten we het ook handhaven," aldus Ferry Hoekstra van Gemeentebelangen. Dat is noch voor een organisatie, als de gemeente te doen. Er bestaat nog geen wettelijk verbod op roken in de openbare ruimte, dus kan alleen een verzoek worden gedaan om het roken op bepaalde plekken achterwege te laten. Het plaatsen van bordjes met daarop de aanduiding 'rookvrije zone' maakt het wel makkelijker voor mensen om elkaar aan te spreken op het rookgedrag.

Na een aantal aanpassingen ging de raad alsnog akkoord met de motie. Dat betekent dat Uithoorn actief aan de slag gaat met het inzetten op een Rookvrije Generatie. Onderdeel daarvan is het plaatsen van bordjes bij openbare speelplekken. Daarnaast treedt de gemeente in overleg met sportclubs en maatschappelijke organisaties, om hen te stimuleren zich aan te sluiten bij de actie.