• Monique Sintenie, wijkcoach van Participe Amstelland (links) en Marcella Bax, sportcoach van Videt.

    Conny Vos

Veel animo voor deelname aan Lichtjesloop Uithoorn

UITHOORN "Het wordt één groot feest," verwacht Marcella Bax, sportcoach van Videt en organisator van de Lichtjesloop, die vrijdag 16 februari gehouden gaat worden. "Verbinding en kennismaking is het doel van deze ludieke actie."'

Het gaat om een kennismaking met Uithoorn voor Elkaar. "Twee jaar geleden hebben vijf organisaties de handen ineengeslagen," vertelt Monique Sintenie, wijkcoach van Participe Amstelland en organisator van de Lichtjesloop. "'We wilden één voordeur voor alle hulpvragen. Inmiddels loopt de samenwerking achter de schermen goed, maar nu moet de voordeur gevonden worden. Met de Lichtjesloop wil de organisatie dit op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen."

ROND ZIJDELMEER De wandeling rond het Zijdelmeer is voor iedereen en deelname is gratis. Om half zeven worden de verlichte deelnemers verwacht bij het gemeentehuis. "Wandelaars kunnen een zaklantaarn gebruiken, een muts met lichtjes dragen of een slinger met lichtjes omhangen. Kinderen kunnen met een lampion lopen," somt Marcella wat ideeën op. "De eerste vijftig lichtjes worden aangeboden door een sponsor. En de beste versiering wint een prijs."'

Wethouder Ria Zijlstra en Sjaak van der Linde, directeur Participe Amstelland, zullen van tevoren een kort praatje houden. Om zeven uur vertrekt de verlichte stoet met voorop een bakfiets met muziek. "We vertrekken als een groep, zodat mensen onderweg met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er lopen ook medewerkers van Uithoorn voor Elkaar mee. We horen graag wat er leeft. Onze boodschap is niet stel uw zorgvraag, maar stel uw vraag. Waar we kunnen helpen, helpen we en anders verwijzen we door."

Ook mensen in een rolstoel of scootmobiel kunnen meedoen aan het Rondje Zijdelmeer. En de hond mag mee, mits aangelijnd en goed aangepast aan een grote groep mensen.

Inmiddels hebben zich al veel mensen aangemeld of aangegeven dat ze interesse hebben. "Er zijn al ruim zeventig aanmeldingen. We merken echt dat het initiatief gedragen wordt," vertelt Monique trots. "We hebben verkeersregelaars, EHBO-ers en andere vrijwilligers die willen komen helpen."

KOEK EN ZOPIE Het is fijn als deelnemers zich van tevoren opgeven, maar dat kan op de avond zelf ook nog. "Bij het aanmelden kunnen mensen iemand opgeven die ze een high tea gunnen. De high tea wordt georganiseerd door bewoners van Ons Tweede Thuis in het restaurant van woonvoorziening Zijdelveld. Dertig mensen worden daarvoor uitgenodigd. Zo kunnen mensen een kijkje nemen bij Ons Tweede Thuis en dat bevordert de cohesie." Cliënten van Ons Tweede Thuis verzorgen ook de koek, bij de Koek en Zopie na afloop. "Rond acht uur verwachten we terug te zijn en dan is er Koek en Zopie in het gemeentehuis."'

Met de eenmalige actie hoopt de organisatie dat Uithoorn voor Elkaar weer onder de aandacht is gebracht. In de toekomst zal er een loket komen bij gezondheidscentrum De Waterlinie, zodat Uithoorn voor Elkaar nog beter vindbaar is.

Conny Vos