• Hip Hop StreetDance door het Jeugdfonds.

    Koen Suyk

Veel kinderen bereikt met Jeugdfonds Sport en Cultuur

UITHOORN In 2018 hebben tot nog toe 97 kinderen deelgenomen aan sport of cultuur via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ouders die niet genoeg financiële middelen hebben om hun kind te laten deelnemen aan sport en cultuur kunnen in Uithoorn een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

In 2018 zijn door het fonds 97 aanvragen goedgekeurd. 86 aanvragen zijn gedaan voor het deelnemen van sport, elf voor cultuur. In trek zijn met name de sporten voetbal en kickboksen. 21 kinderen (15 jongens en 6 meisjes) zijn dit jaar begonnen met kickboksen. Dertien jongens konden dankzij een bijdrage uit het fonds lid worden van een voetbalvereniging. De kinderen waarvoor een bijdrage is gevraagd voor cultuur volgen dans-, gitaar-, keyboard, piano- of toneelles.

Het Jeugdfonds levert financiële ondersteuning voor het lidmaatschap van een sportvereniging of culturele instelling en voor attributen die nodig zijn. Het bedrag dat de gemeente vergoedt is voor sport maximaal 225 euro per kind per 12 maanden. Voor cultuur is het maximale bedrag 450 euro per kind per 12 maanden. Het volgen van zwemles valt ook onder deze regeling. Voor het behalen van het A en B diploma wordt een bedrag van maximaal 800 euro per kind beschikbaar gesteld.

Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, cultuurinstelling of de leverancier van attributen. Ouders hoeven zelf geen geld voor te schieten.

AANVRAGEN Een intermediair (tussenpersoon) die het kind en/of het gezin kent, kan een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld door een medewerker van Videt, een leerkracht, een ouder en kindadviseur, een huisarts, het Sociaal Loket van de gemeente of schuldhulpverlener. Samen met de ouders bekijkt de intermediair of voor het kind een aanvraag kan worden gedaan. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt of de aanvraag wordt goedgekeurd. Intermediairs hebben daarnaast de taak te kijken of het kind ook écht meedoet aan de activiteiten.

OVER Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is gericht op kinderen van 4 tot 18 jaar die staan ingeschreven in de gemeente Uithoorn. Het fonds keert uit wanneer het gezamenlijk inkomen van de ouder(s) of verzorger(s) maximaal 125 procent bedraagt van het sociaal minimuminkomen.

De gemeente Uithoorn is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen kunnen meedoen.

Meer informatie via www.jeugdfondssportencultuur.nl.