• Bas Beentjes

Bijeenkomst over openbaar vervoer Aalsmeer - Schiphol-Zuid

AALSMEER Aannemer Dura Vermeer houdt dinsdag 19 november van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, een inloopbijeenkomst over project HOVASZ (hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid).

Omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
De provincie is samen met de gemeente Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en Vervoerregio Amsterdam ook aanwezig om vragen over HOVASZ te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Voorafgaand aan de aanleg van HOVASZ worden er vanaf begin 2020 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het kappen van bomen en plaatsen van voorbelasting.

Medio 2020 begint de aannemer met de werkzaamheden aan het begin- en eindpunt van het project, bij de kruising met de Fokkerweg in Haarlemmermeer en bij de kruisingen met de Zwarteweg en de Legmeerdijk. Vanaf deze locaties werkt de aannemer tijdens de uitvoering door naar het midden van het projectgebied, tot aan de Ophelialaan in Aalsmeer. De werkzaamheden zijn eind 2021 afgerond.