• De bewonersactie tegen de fietsdoorsteek naar het Zijdelveld heeft geholpen.

    Naomi Heidinga

Geen fietsdoorsteek naar Zijdelveld

UITHOORN De fietsdoorsteek naar het Zijdelveld gaat niet door, het protest van bewoners heeft deels geholpen. De raad vindt het namelijk geen goed idee om fietsers ter hoogte van de Admiraal van Ghentlaan via een rotonde naar het Zijdelveld te sturen en vice versa. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van donderdag 31 oktober, waarin de nieuwe verkeersstructuur voor het dorpscentrum werd besproken. De keuze van de raad betekent dat een nieuwe oplossing voor fietsers moet worden bedacht, bijvoorbeeld door het fietsverkeer al via de Watsonweg het Zijdelveld op te laten fietsen. Daarmee krijgt het Zijdelveld alsnog te maken met extra fietsverkeer.

Al jaren wordt gesproken over een nieuwe inrichting van het dorpscentrum. Verschillende plannen passeerden de revue. Het doorgaande verkeer naar Amstelhoek zou worden afgesloten, later kwam er een slinger in de weg om het verkeer af te remmen en een tijdje werd nagedacht over de garagevariant, waarbij het verkeer zo de parkeergarage van de Albert Heijn in zou rijden. Al die plannen zijn van tafel. "We hebben elkaar als politiek de afgelopen jaren flink bezig gehouden", aldus wethouder Jan Hazen.

Voor fietsers moet een andere oplossing worden gekozen

Om de vaart er nu eindelijk in te krijgen, is het plan voor het dorpscentrum in stukjes gehakt. Eerst gaat men aan de slag met de infrastructuur, daarna komt de rest. Dankzij de nieuwe verkeersstructuur komen andere ontwikkelingen ook op gang, liet de wethouder weten. Dat is te danken aan de groene uitstraling van de nieuwe verkeersinrichting. De Máximalaan krijgt namelijk een brede middenberm met bomen en bloemen. Fietsers en wandelaars krijgen alle ruimte. De kruising met de Laan van Meerwijk wordt een rotonde. Ook bij de kruising van de Admiraal van Ghentlaan en Máximalaan komt een rotonde.

Een van de voordelen van deze rotonde is dat zo het fietsverkeer makkelijk kan worden gescheiden. Nu loopt langs de Máximalaan een tweerichtingsfietspad. Deze kan echter niet veilig worden aangesloten op de rotonde die bij de Laan van Meerwijk komt. Voor fietsers moet daarom een andere oplossing worden gekozen. Het mooiste zou zijn om aan weerszijden van de Máximalaan een fietspad neer te leggen. Maar dat is te duur: dat kost 700.000 euro extra. Teveel geld, vindt een raadsmeerderheid. Daarom moet voor een andere oplossing worden gekozen. Die oplossing moet de komende tijd worden gevonden, bij het maken van het definitieve verkeersplan. Daarbij gaat het vooral om het invullen van details, aldus het college. Heeft de rotonde bij de Van Ghentlaan überhaupt zin als de doorsteek niet doorgaat, wilde Groen Uithoorn weten. Deze dient echter meerdere doelen, liet de wethouder weten. Dankzij de rotonde gaat de snelheid eruit en krijgt Thamerdal een betere ontsluiting.

Naomi Heidinga