• Google

Herbestrating Wikke begint 2 september

UITHOORN Door spoorvorming en kuilen ontstaat er steeds bij regen veel plasvorming op de weg aan de Wikke. De gemeente gaat daarom de weg herbestraten. De firma Van Amerongen B.V. verricht in opdracht van gemeente Uithoorn deze werkzaamheden.

De werkzaamheden beginnen in de week van 2 september en duren circa twaalf weken. De aannemer doet het werk in vier fases. In overleg met het Alkwin Kollege is gekozen om na de vakantieperiode te beginnen. Het werk is wel weersafhankelijk. Het kan gebeuren dat de werkzaamheden iets opschuiven in tijd. De beplanting wordt in het plantseizoen (november of december) aangebracht.

BEREIKBAARHEID Fase 1 begint in het doodlopende gedeelte van de Wikke bij de garageboxen. In het gedeelte waar de aannemer bezig is, kan dan tijdelijk niet geparkeerd worden. Voor de bereikbaarheid tijdens fase 2, wordt er een tijdelijke doorgang gemaakt voor gemotoriseerd verkeer tussen Aan het Spoor en Wikke.

INFORMATIE Wie vragen heeft, kan het Klant Contact Centrum bellen, 0297-513111 bellen. Indien nodig belt projectleider, C. Maas, dan terug.