• Minister Cora van Nieuwenhuizen (midden) tijdens haar werkbezoek in Uithoorn.

    Eigen foto

Raad in gesprek met inwoners over toekomst van Schiphol

UITHOORN De lokale politieke partijen van de gemeente Uithoorn willen graag weten wat de mening is van inwoners over de toekomst van Schiphol. Daarom vindt woensdag 18 september van 17.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst plaats in de Thamerkerk in Uithoorn. 

Begin juli stuurde minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer over Schiphol. Daarin wordt voorgesteld dat Schiphol na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs mag groeien tot maximaal 540.000 vluchten. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt en de Tweede Kamer neemt later dit jaar een besluit over het voorstel, maar in Uithoorn werden de plannen niet positief ontvangen. De minister kwam onlangs nog naar Uithoorn voor een werkbezoek en sprak hierbij over haar voornemens.

STANDPUNT De gemeenteraad van Uithoorn wil zelf een standpunt innemen over de plannen van de minister en de gevolgen daarvan voor Uithoorn en De Kwakel. Dit standpunt brengt Uithoorn vervolgens in bij de minister en de Tweede Kamerleden voordat zij een besluit nemen. In de aanloop daar naartoe, willen de politieke partijen graag weten hoe de inwoners denken over Schiphol en de plannen van de minister.

Daarvoor is onder meer een vragenlijst opgesteld. Inwoners en ondernemers uit De Kwakel en Uithoorn kunnen die hier tot uiterlijk 19 september beantwoorden. Daarnaast wordt woensdag 18 september van 17.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst gehouden in de Thamerkerk. Inwoners kunnen daar in gesprek met raadsleden over de plannen. Ze kunnen binnenlopen op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. 

MENINGEN Tijdens een extra raadsvergadering 17 oktober  bespreekt de gemeenteraad het voorstel van de minister. Daarin nemen de raadsleden de meningen van inwoners en ondernemers mee in hun debat. De openbare raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Over Schiphol en diverse onderzoeken is vanuit de gemeente allerlei informatie beschikbaar, meer daarover staat hier.