• import

Resultaten enquête Schiphol zijn bekend

UITHOORN De gemeenteraad vroeg enkele weken geleden aan de inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel om via een vragenlijst antwoord te geven op de vraag: 'Hoe denkt u over de toekomst van Schiphol. De vragenlijst kon op www.uithoorndenktmee.nl ingevuld worden. De resultaten zijn nu samengevat en gebundeld in één document van 28 pagina's dat te vinden is op www.uithoorndenktmee.nl bij Schiphol onder het kopje projecten. De gemeente ontving 1.395 digitaal ingevulde vragenlijsten en 2 op papier. Het zal niemand verbazen dat geluidsoverlast een groot bezwaar is voor de meeste respondenten, met name van stijgende vliegtuigen. Zo'n 43 procent vindt dat het aantal vluchten verminderd moet worden en 35 procent vindt dat Schiphol niet mag groeien.

Op de website is, behalve de resultaten van de enquête, ook de brief van minister Van Nieuwenhuizen van 5 juli te vinden die de aanleiding was voor deze consultatie. Zij stelde daarin voor om Schiphol na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs te laten groeien tot maximaal 540.000 vluchten. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Een definitief besluit over het voorstel neemt de Tweede Kamer. Voordat de Tweede Kamer dat doet, wil de gemeenteraad van Uithoorn zelf een standpunt innemen over de plannen van de minister en de gevolgen daarvan voor Uithoorn en De Kwakel.

Tijdens een extra raadsvergadering op 17 oktober bespreekt de gemeenteraad het voorstel van de minister. Daarin nemen de raadsleden de meningen van inwoners en ondernemers mee in hun debat. Dit standpunt wordt vervolgens onder de aandacht gebracht bij Tweede Kamerleden, tijdens inspraakprocedures en in de verschillende overleggen waar de gemeente deel van uitmaakt. Informatie over de agenda van de gemeenteraad is te vinden op www.uithoorn.nl