• Ook de Laan van Meerwijk krijgt een andere inrichting.

    Naomi Heidinga

Verkeersplan: wegen centrum Uithoorn 'groen' en 'dorps'

UITHOORN Monumentale bomen, in twee rijen dik: die moeten het dorpscentrum van Uithoorn gaan verfraaien. Ze maken deel uit van het verkeersplan voor het centrum dat dinsdag 12 februari is gepresenteerd. De Koningin Máximalaan, Thamerlaan en Laan van Meerwijk worden anders ingericht. 'Groen' en 'dorps' zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

Naomi Heidinga

Het verkeersplan is onderdeel van een groter plan om het dorpscentrum te herontwikkelen. Het is het proces van de lange adem: sinds 2003 zijn verschillende ideeën en uitwerkingen de revue gepasseerd. In 2017 heeft de gemeente de touwtjes steviger in handen genomen en heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen: de Prinses Irenebrug moet voor tweerichtingsverkeer open blijven. Dat heeft consequenties voor de gehele inrichting van het gebied. Een verkeersluw centrum, waar voetgangers in plaats van auto's alle ruimte krijgen, is daardoor niet mogelijk.

Ook andere oplossingen blijken niet haalbaar. Verkeersreducerende maatregelen bijvoorbeeld, zoals in buurgemeente Amstelhoek, blijken in praktijk weinig effect te hebben. Een alternatief plan, om het verkeer via een extra bocht over de Prinses Irenelaan te laten rijden, zodat een verkeersluw gebied ontstaat, is ook niet mogelijk. De geluidshinder voor bewoners van de Irenestraat zou bij deze oplossing te groot worden.

Over dus naar plan B. Daarin wordt de Koningin Máximalaan omgevormd tot 'centrumweg', met twee rijstroken. De weg wordt wel anders ingericht. Door een middenberm aan te leggen van acht meter breed, krijgt het gebied toch een dorpse, groene uitstraling. In deze berm worden in twee rijen statige bomen geplaatst. Daarnaast zorgen bloemen in de berm voor kleur en bevorderen deze de biodiversiteit. Voor de fietsers wordt extra ruimte gemaakt: zij krijgen aan weerszijden een fietsstrook van 1.75 meter breed. Daarmee is deze, naar huidige maatstaven, ook geschikt voor sneller fietsverkeer.

De kruising van de Máximalaan/Laan van Meerwijk wordt omgevormd tot rotonde. Omdat het een rotonde op een belangrijke plek betreft, het hart van Uithoorn, is een kenmerkend kunstwerk op z'n plaats. Hoe dit wordt ingevuld is nog onduidelijk.

De betonnen rotonde op de kruising van de Thamerlaan en Prinses Irenelaan is met dit plan verleden tijd. Er komt geen rotonde voor in de plaats, maar een voorrangskruising met brede berm. De Laan van Meerwijk gaat tevens op de schop. In het eerste deel van de laan is genoeg ruimte voor een middenberm met bomen. De keerlus voor bussen verdwijnt: vanwege de rotonde hoeven de bussen niet meer te keren. Het weghalen van de keerlus levert een grote ruimtewinst op, die het mogelijk maakt het Amstelplein anders in te richten. Bij de oversteek van de Laan van Meerwijk en die van de Dorpsstraat krijgen voetgangers straks voorrang.

Wanneer alles volgens plan verloopt, neemt de raad eind dit jaar een besluit over het plan. Zover is het echter nog niet. Eerst worden inwoners bij de plannen betrokken. Maandag 11 maart is er een inloopbijeenkomst gepland. Op www.uithoorndenktmee.nl zijn de plannen in te zien.