• Burgemeester Heiliegers brengt een toost uit op de gedecoreerden.

    Naomi Heidinga

Vijf inwoners Uithoorn krijgen koninklijke onderscheiding

UITHOORN Burgemeester Pieter Heiliegers heeft donderdag 26 april een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan vijf inwoners van Uithoorn: Liesbeth Geudeke, Thecla Marjot, Frans Voorn en het echtpaar Jan en Tineke Schuurbiers. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Allen werden onder valse voorwendselen naar het gemeentehuis gelokt. Zo zou Liesbeth Geudeke een presentatie komen verzorgen en Frans Voorn dacht een verklaring van goed gedrag te kunnen afhalen. Die verklaring kwam er alsnog, maar wel in een andere vorm dan gedacht.

Liesbeth Geudeke heeft zich onder meer ingezet voor Scouting Hedera in Amstelveen en de Protestante Kerk in Nederland, evenals de protestantse gemeente in Uithoorn. Thecla Marjot was jaren bestuurslid van de peuterspeelzalen in Uithoorn en vrijwilliger bij basisschool De Springschans. Ook was ze secretaris voor de Stichting Scouting Admiralengroep. Dezelfde functie vervulde ze voor de WMO-raad, het adviesorgaan van het College van B&W in Uithoorn. Ook was ze actief als vrijwilliger en consulent bij Amstelzorg & Meer in Amstelveen.

Tineke en Jan Schuurbiers zetten zich beiden in voor de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR) in Deurne. Tineke is daarnaast vrijwilliger bij het Leger des Heils en Scouting de Admiralengroep. Ze verzorgt tevens de coördinatie van de collecte voor Jantje Beton in Uithoorn. Jan Schuurbiers is sinds 2002 vrijwilliger bij de NVHR. Samen met Tineke is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ook is hij bestuurslid organisatie evenementen. Daarnaast adviseert en bemiddelt hij in technische nalatenschappen. Van 2006 tot heden is hij secretaris van de Scouting Admiralengroep Uithoorn.

Frans Voorn maakte van 1971 tot 1997 deel uit van de vrijwillige brandweer van Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Sinds 1981 is hij coach van de Bumpelaars, de voetbalclub van Ipse de Bruggen (een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking). Hij is verantwoordelijk voor de training en begeleiding van de spelers bij toernooien. Ook verricht hij de nodige hand- en spandiensten. Sinds 1995 is hij vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Het Hoge Heem, daar verzorgt hij de vogels en helpt hij bij voorkomende werkzaamheden.