• Robert Joore

Voorbereiding voor woningbouw in Legmeer-West

UITHOORN Aan de Noorddammerweg wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond voor woningbouw in Legmeer-West fase 4-5-6. De aannemer maakt onder andere sloten dicht en legt vervangende extra waterplekken aan. Op het terrein wordt ook zand en grond gestort. Dit zal een tijdje blijven liggen zodat de grond inzakt. Dit is nodig vanwege de voorbelasting voor aanleg voor toekomstige wegen en straten. Verder legt de aannemer drainage aan. Het werk vinden plaats in verschillende periodes en loopt door tot mei 2019.