• Wethouder Hans Bouma hoopt dat door de regeling minder mensen tussen de wal en het schip terecht komen.

    Eigen foto

Voorrang bij toewijzing sociale en midden huurwoningen

UITHOORN Hoe en waar iemand woont, wordt bepaald door verschillende factoren. De levensfase en het inkomen zijn vaak aanleiding om een woonwens te veranderen. Als een woonwens verandert, is het handig om te weten welke regelingen er zijn.

In Uithoorn kunnen inwoners gebruik maken van voorrangsregelingen voor sociale huurwoningen en midden huurwoningen. Om huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen gelden maximale huurprijzen. Daarnaast is er ook een maximale huurverhoging.

VOORRANG Nieuw gebouwde sociale huurwoningen in de gemeente Uithoorn worden met voorrang toegewezen aan huishoudens die een sociale huurwoning in Uithoorn of De Kwakel achterlaten boven andere woningzoekenden uit de gemeente of de regio. De middengroepen vallen vaak tussen wal en schip. Ze komen niet in aanmerking voor sociale huur, omdat ze daar net te veel voor verdienen. Tegelijkertijd is het lastig voor deze groep om een woning te kopen.

Daarom is er een middensegment huurwoningen. Dit segment is ook geschikt voor doorstromers vanuit een sociale huurwoning. De huur van midden huurwoningen ligt boven de huur van de sociale huurgrens, maar kent een maximale huurgrens van 900 euro per maand. Middensegment huurwoningen in de gemeente Uithoorn van Eigen Haard worden met voorrang toegewezen aan huishoudens die een sociale huurwoning in Uithoorn of De Kwakel achterlaten boven andere huurders van Eigen Haard.

NIEUWE HUURWONINGEN In 2019 en 2020 worden ruim honderd sociale huurwoningen in Uithoorn en De Kwakel opgeleverd en ruim zestig midden huurwoningen. Naar verwachting worden de eerste sociale huurwoningen in juni aangeboden op WoningNet en de midden huurwoningen in augustus/september via de website van Eigen Haard. Deze woningen staan in de Europarei. Naast woningen in de Europarei worden in 2019 en 2020 sociale en midden huurwoningen opgeleverd in de Prinses Beatrixlaan, de Prins Bernhardlaan, de Monseigneur Noordmanlaan en in Legmeer-West.