• Google Streetview

Voorstel transformatie De Bovenboog naar woningbouw

UITHOORN Het college van Burgemeester en Wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om gebouw De Bovenboog op de hoek Prinses Christinalaan en de Johan de Wittlaan te transformeren naar woningbouw. Na de verhuizing van BSO De Regenboog naar het nieuwe gebouw 'Het Duet' in 2015 kwam de 'De Bovenboog' leeg te staan. Omdat het gebouw in redelijk goede staat verkeerde, besloot de gemeente de ruimtes in het gebouw tijdelijk als werkplek voor (startende) bedrijven en instellingen in te zetten. Nu stelt het college voor om het gebouw te transformeren naar woningen. Ook stemt het in met het uitwerken van het scenario voor herontwikkeling.