• ANP Foto

Vrijstelling nachtvluchten leidt tot onrust in Aalsmeer

AALSMEER Het verbod op nachtvluchten via de Aalsmeerbaan is voor de periode van 1 september tot en met 8 juni van de baan. De vluchten zijn tijdelijk toegestaan vanwege de verbouwing van de verkeerstoren op Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland heeft gedurende de negen maanden durende verbouwing een vrijstelling om de Aalsmeerderbaan te mogen gebruiken. Het college van B en W van Aalsmeer heeft ernstige bezwaren tegen dit besluit geuit in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Woonwijken in het oostelijk deel van de gemeente liggen pal onder de vliegroutes vanaf de Aalsmeerbaan. Het college noemt de ontheffing onacceptabel. 'De leefbaarheid in dit gebied staat zwaar onder druk. De hinder is ernstig toegenomen doordat het vliegverkeer onafgebroken doorgaat. Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste bastion van rust. Met deze ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval ´s nachts van vliegtuiglawaai verstoken blijven. Bovendien lijkt er elk jaar wel een bijzondere omstandigheid te zijn die leidt tot extra overlast in dit toch al zwaar belaste gebied. Veel inwoners hebben het gevoel dat zij een onevenredig groot deel moeten dragen van de lasten die de groei van Schiphol met zich meebrengt. Van een ontwikkeling van de luchthaven in balans met de omgeving is in grote delen van Aalsmeer al lang geen sprake meer.´ Het Aalsmeerse college nodigt de minister in de brief uit voor een werkbezoek om toe te kunnen lichten hoe de nabijheid van de luchthaven ingrijpt op de lokale samenleving.