• Ria Walta is coördinator intake van Voedselbank Uithoorn-De Kwakel.

    Naomi Heidinga

Vrijwilliger in spotlicht: Ria Walta

UITHOORN Ria Walta is coördinator intake van Voedselbank Uithoorn-De Kwakel. Ze is vanaf het begin in 2013 bij de voedselbank betrokken. Ze plant en voert (intake)gesprekken met cliënten, woont vergaderingen bij en vertegenwoordigt de voedselbank in overlegstructuren. Per week is ze zo'n tien tot twintig uur met het vrijwilligerswerk kwijt. "Ik doe dit om mensen te helpen."

Op dit moment maken zo'n vijftig huishoudens gebruik van de voedselbank. "In 2013 hoorden we van de gemeente dat er geen armoede bestond in Uithoorn. Al snel na onze oprichting in 2014 bleek dat anders te liggen. Op het 'hoogtepunt' deelden we wekelijks zeventig pakketten uit. Dat was wel even slikken. Niet alleen financieel, maar ook qua ruimte zaten we toen zo'n beetje op de grens."

"Het aantal mensen dat gebruikmaakt van onze pakketten blijft nu redelijk stabiel. De economie is aangetrokken, dat maakt het makkelijker voor mensen om een baan te vinden. Mensen stromen uit omdat ze uit de schuldhulpverlening zijn of hun schulden hebben afgelost. Toch blijven mensen instromen. Bijvoorbeeld statushouders, hun uitkering en toelage zijn soms niet meteen op orde. Voor hen is het soms ook lastig om zich met een uitkering te redden. Ze beginnen vanaf nul en moeten alles aanschaffen. Op een gegeven moment weet je als nieuwkomer waar je goedkoop boodschappen kunt doen, maar daar moet je wel even achter komen.¨

Als coördinator intake krijgt Ria de aanvragen binnen. "De gegevens van de mensen zet ik door naar de administratie en ik plan een intakegesprek in. Je krijgt niet zomaar een voedselpakket. Dat valt mensen wel eens tegen. Ze moeten van alles meenemen, zoals bewijs van inkomen, uitgaven, bankafschriften. Zodat we kunnen bepalen of men in aanmerking komt voor een pakket."

"Cliënten krijgen maximaal een half jaar een voedselpakket. Daarna wordt hun situatie opnieuw bekeken. Het pakket kan mensen net het steuntje geven om hun leven weer op orde te krijgen. Dat lukt niet altijd. Wel verwachten we een inspanning van mensen. Indien nodig hebben we overleg met bewindvoerders of een budgetbeheerder over iemands situatie."

"Intakegesprekken zijn niet altijd makkelijk, mensen zijn soms erg verdrietig om hun situatie. En soms kunnen we een pakket niet toekennen omdat iemand boven het normbedrag van Voedselbank Nederland zit. We proberen ons altijd in te leven in de situatie van onze cliënten, gaan met respect met hen om en verwachten dat ook van hen."

Naast het coördineren en voeren van intakegesprekken, bestaat de functie van Ria uit vergaderen. "Eenmaal per maand vergaderen we met het bestuur over de voedselbank. Daarnaast zijn er overleggen met andere partners in het sociaal domein en de gemeente, om te kijken waar we elkaar kunnen versterken."

Positief vindt ze de steun die de voedselbank krijgt van inwoners. "In het begin moesten we ons bij een supermarktactie bijna verantwoorden. Nu gaat het veel meer vanzelf. Met kerst kwamen mensen hun kerstpakket brengen. We hadden een tafel vol spellen gekregen en de leerlingen van de praktijkschool hadden speelgoed gemaakt. Dat geeft een goed gevoel."

Naomi Heidinga