• Vrijwilligers hebben het terrein opnieuw bestraat.

    Admiralengroep

Vrijwilligers bestraten terrein Admiralengroep

UITHOORN De Admiralengroep had dit jaar een ambitieus project voor NL Doet. Er zijn letterlijk bergen werk verzet. Het hele terrein is opnieuw bestraat en onder het speelveld is drainage aangelegd.

Op woensdagavond waren vrijwilligers al begonnen met het verwijderen van de stoeptegels. Deze bergen tegels zijn op zaterdag weer teruggelegd voor het clubhuis nadat de ondergrond eerst geëgaliseerd werd. Toen deze klus geklaard was gingen de vrijwilligers verder met het drainageproject. Eerst werden de geulen gegraven, die vervolgens deels gevuld werden met speciaal zand. Daarop kwam de drainagebuis te liggen die weer afgedekt werd met dat speciale zand. Tenslotte werden de geulen weer dicht geschept.

Er zijn heel wat kruiwagens op en neer gereden. De jongste deelnemer deed dat met een eigen kruiwagen op maat. Nu moet er nog graszaad gezaaid worden en daarna kan de lente haar werk doen.. Over een aantal maanden kunnen er weer veel kinderen op een droog grasveld bij het clubhuis Mercurius spelen.

De Admiralengroep is de stille sponsoren zeer dankbaar dat ze door het leveren van materiaal en mankracht deze klus mogelijk gemaakt hebben voor de scoutinggroep. Ook bedankt de Admiralengroep alle vrijwilligers en ouders. Zonder alle hulp was het niet gelukt om het NL Doet project uit te voeren.

Iedere woensdagavond rond 20.30 uur kunnen vrijwilligers bij het clubhuis Mercurius (J.A. Van Seumerenlaan 3) komen klussen. Het is niet noodzakelijk dat zij een kind op scouting hebben.