• Wethouder Marvin Polak overhandigt het boekje 'Voor boven de 18' van het Nibud aan Jacky Scheltus.

    Naomi Heidinga

Wethouder Polak reikt boekje ´Voor boven de 18´ uit

UITHOORN Wethouder Marvin Polak heeft dinsdag 6 maart het boekje 'Voor boven de 18' van het Nibud overhandigd aan de achttienjarige Jacky Scheltus. Voortaan krijgen alle achttienjarigen in Uithoorn dit boekje, waarin ze tips krijgen over hoe verstandig om te gaan met geld. Ook staat erin welke rechten en plichten die ze hebben. Het boekje moet helpen voorkomen dat jongeren in financiële problemen komen.

Van 12 tot en met 16 maart is het de Week van het Geld. Een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor het boekje van de Nibud. "Er komt veel op je af als je achttien wordt," aldus wethouder Polak. "Je mag niet alleen veel meer, zoals auto rijden, alcohol kopen en een telefoonabonnement afsluiten op je eigen naam, je krijgt ook meer verantwoordelijkheden. Zo moet je een zorgverzekering afsluiten en ben je zelf verantwoordelijk voor boetes, leningen en schulden."

Jacky heeft geen moeite om rond te komen. "Ik werk bij Albert Heijn en geef paardrijles. Ik volg de studie Paardenhouderij." Het lukt haar om elke maand iets te sparen. "Van mijn ouders heb ik meegekregen dat ik beter voor iets kan sparen in plaats van het aan kleine dingen uit te geven. Dit jaar ga ik voor het eerst zelf op vakantie, daar heb ik voor gespaard." Ze woont nog thuis, dat scheelt in de kosten. "Ik ga niet vaak uit. Liever ga ik zondags op wedstrijd met mijn paard. Daar gaat het geld vooral aan op. Het paard en benodigdheden voor mijn sport. Het is een dure hobby."

Volgens onderzoek van het Nibud heeft 37 procent van de mbo'ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld. Dat komt bijvoorbeeld door roodstand, studieleningen, betalingsachterstanden bij de telefoonprovider en de zorgverzekeraar.

"We zetten in op preventie," aldus Polak. "Niet alleen bij jongeren, maar bij alle inwoners. Deze actie maakt deel uit van beleid bedoeld om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Onlangs hebben we ons aangesloten bij het Startpunt Geldzaken. Dit startpunt stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden."

Voor meer info: www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Naomi Heidinga