• Pixabay

Gemeente beschermt betaalbare woningvoorraad tegen prijsstijgingen

UITHOORN Doordat de woningmarkt onder druk staat, stijgen de prijzen van de woningen, ook in Uithoorn en De Kwakel. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door vele factoren en de gemeente is al jaren bezig om hier beleid voor te maken. De gemeente heeft desondanks in de afgelopen periode aanvullende acties ondernomen om betaalbare koop- en huurwoningen te beschermen tegen verdergaande grote prijsstijgingen.

Een van de meeste recente acties is de vaststelling van een doelgroepenverordening door de gemeenteraad. Deze verordening zorgt er voor dat nieuwbouwwoningen (zowel sociale- als middenhuurwoningen) voor een betaalbare huurprijs (middenhuur maximaal 900 euro) worden aangeboden en ook voor minstens 20 jaar betaalbaar blijven. Deze maatregel geldt zowel voor woningcorporaties als commerciële partijen.
Daarnaast heeft het college onlangs een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding ingevoerd.
Hiermee wordt het onmogelijk gemaakt om te speculeren met nieuwbouw koopwoningen tot ongeveer
300.000 euro (de NHG grens) of om de woningen na aankoop te verhuren.

VOORRANG Nieuwbouw huurwoningen van de woningcorporatie worden met voorrang aangeboden aan inwoners van de gemeente. Voor koopwoningen neemt de gemeente het initiatief om met ontwikkelende partijen afspraken te maken over het lokaal adverteren van deze woningen. Door deze afspraken worden de kansen voor inwoners vergroot om een nieuwbouwwoning te kopen.
STARTERS De gemeente stuurt bij nieuwbouw voor starters op de woningmarkt ook aan op de realisatie van goedkope koopwoningen. Een voorbeeld hiervan is de Kleine Weelde (locatie C). Op deze locatie worden onder
andere woningen gebouwd met een verkoopprijs onder de 200.000 euro. Tevens ondersteunt de gemeente
starters op de koopwoningmarkt door de mogelijkheid te bieden een starterslening af te sluiten en in de
huurmarkt door meer sociale huurwoningen te reserveren voor jongeren. Daarnaast zijn er afspraken
gemaakt met Eigen Haard om voor jongeren een aantal middenhuurwoningen beschikbaar te stellen om
deze te verhuren met een zogenaamd Friendscontract, waarbij drie vrienden een woning delen.
REGIO Niet alleen de gemeente Uithoorn neemt maatregelen om te zorgen voor meer betaalbare woningen, maar
ook de regio. Zo heeft de Metropoolregio Amsterdam (waar gemeente Uithoorn onderdeel vanuit maakt)
afgelopen zomer een woondeal met het Rijk gesloten om het woningtekort terug te dringen.