• Naomi Heidinga
  • Naomi Heidinga

Woningplan voor Bovenboog

UITHOORN Complimenten in plaats van klachten van insprekers over het gemeentelijk beleid. Voor de raad en het college was het donderdag misschien even wennen. Tijdens de vergadering van de commissie Leven werd gesproken over de huisvesting van het gymnastiekonderwijs en maatschappelijke functies in de wijk Thamerdal. In plaats van het opknappen van de Bovenboog, wil het college nu wel weten van nieuwbouw. In de Bovenboog moeten nu woningen komen. Op welke manier staat nog ter discussie.

Naomi Heidinga

Voor basisschool Het Duet betekent het plan een nieuwe gymzaal. Het bestaande speellokaal wordt uitgebreid tot gymlokaal. Om te kunnen gymmen, hoeven de kinderen niet meer naar de Bovenboog te lopen. Daarnaast wordt het bestaande schoolplein uitgebreid. Alleen voor de kleuters en peuters betekenen de plannen een wandeling. Omdat het speellokaal wordt aangepast, moeten zij voortaan oversteken naar het multifunctionele gebouw, dat naast de school wordt gebouwd. "Gymmen en spelen in één lokaal kan niet," aldus basisschooldirectrice Petra Goesten. "De kinderen zullen echter maar een klein stukje hoeven lopen, dus wat ons betreft is dit geen probleem."

ORGANISATIES In het multifunctionele gebouw krijgen de maatschappelijke organisaties die nu in de Bovenboog huizen, een plek. De voedselbank bijvoorbeeld en Videt. Mogelijk krijgen ook kleine ondernemers er een plek. Het nieuwe gebouw krijgt tevens de rol van buurthuis. Omdat het nieuwbouw wordt, gaatr de huur wel omhoog. "Nu is dat ongeveer 60 euro per vierkante meter, dit wordt 160 euro," aldus wethouder Ria Zijlstra. Raadsleden wilden weten of dat niet te veel is voor de maatschappelijke organisaties. "Omdat het om nieuwbouw gaat, kunnen we het gebouw efficiënter indelen. Organisaties hebben dan waarschijnlijk minder ruimte nodig. Daarnaast kunnen we in de vorm van subsidies iets voor de organisaties betekenen."

OPLOSSING Door het verhuizen van de organisaties naar een nieuw gebouw, komt de Bovenboog leeg. Op die plek moeten woningen komen. Daarbij wil het college het gebouw graag behouden. "We hebben een oplossing gevonden waar dat bij kan. We hebben iemand gesproken die de Bovenboog wil transformeren naar kluswoningen. De nieuwe bewoners doen zelf het kluswerk. Dat geeft groepen die moeilijk aan een woning komen, een kans. Dat levert een win-winsituatie op: we bedienen een groep woningzoekers en de Bovenboog blijft behouden."

VOORBARIG Dit deel van het voorstel viel niet bij alle partijen in goede aarde. De VVD vindt de invulling van het college voorbarig. "Als raad moeten we eerst een discussie voeren over deze invulling," aldus VVD raadslid Nick Roosendaal. Volgens het raadslid is nu al een invulling kiezen voor het gebouw kortzichtig. "Misschien zijn er andere opties die meer opleveren. Dat zou interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld om het tekort dat door de nieuwbouw ontstaat op te vangen. Bovendien hebben we eerder als gemeente vastgesteld dat er vooral behoefte is aan woningen met een middeldure huur. Deze doelgroep wordt met dit plan niet bediend. Het aantal woningbouwlocaties in Uithoorn is echter beperkt."

De VVD is tevens van mening dat de gemeente zich te veel richt op de wijken Thamerdal en Europarei. "Ook in de Legmeer is behoefte aan voorzieningen, al gaat het daar wellicht om andere groepen." De gemeente moet volgens de VVD kijken naar welke behoeftes in andere wijken leven en in welke mate deze worden vervuld. 30 november wordt over het voorstel voor Thamerdal gesproken tijdens de raadsvergadering.