• Waarnemend burgemeester Pieter Heiligers neemt naast zijn wettelijke taken de portefeuille kunst en cultuur op zich.

    Naomi Heidinga

Akkoord over nieuwe coalitie Uithoorn

UITHOORN De zes onderhandelaars van Gemeentebelangen, VVD en DUS! hebben overeenstemming bereikt over de coalitie voor de periode 2018-2022. Dinsdagavond zijn de laatste puntjes op de i gezet wat betreft het coalitieakkoord. De drie nieuwe wethouders: Hans Bouma (Gemeentebelangen), Jan Hazen (VVD) en Ria Zijlstra (DUS!) worden tijdens de bijzondere raadsvergadering op 17 mei benoemd. Dan wordt ook het coalitieakkoord besproken door de gemeenteraad.

KUNST Waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers heeft naast zijn vaste taken zoals openbare orde en integrale veiligheid; handhaving; en regionale zaken en intergemeentelijke samenwerking (inclusief Duo+), ook de portefeuille kunst en cultuur gekregen. In een interview met deze krant sprak Heiligers al over zijn liefde voor deze onderwerpen.

PARTICIPATIE Wethouder Hans Bouma krijgt de portefeuilles wonen, woonomgeving, financiën, vastgoed, Schiphol en milieu. Eén van de lastigste is misschien wel 'participatie en communicatie', die Bouma ook op zijn bordje krijgt. De afgelopen jaren was er veel te doen over de communicatie van de gemeente naar haar inwoners en wijze waarop inwoners bij het beleid worden betrokken. De gemeente doet haar best dit te verbeteren. Zo vraagt de raad om de input van inwoners bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Via www.uithoorn.nl is een vragenlijst in te vullen, die gaat over welke eigenschappen de nieuwe burgemeester zou moeten hebben.

DE RIETKRAAG Wat betreft het onderwerp wonen bemoeit wethouder Bouma zich niet met zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van De Rietkraag in De Kwakel. "Dat is een voortzetting van de afgelopen vier jaar," aldus raadslid Herman Bezuijen, die het woord voert namens de partijen. "Voor zijn aantreden als wethouder was hij betrokken bij het bedrijf dat jongerenwoningen zou realiseren in De Rietkraag. Vanuit het oogpunt van integriteit is dit onderwerp doorgeschoven naar Jan Hazen."

EERSTE TERMIJN Hazen neemt daarnaast de onderwerpen economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, openbaar vervoer en sport voor zijn rekening. Voor Hazen is het zijn eerste termijn als wethouder. Dat geldt niet voor Ria Zijlstra, ze heeft er al een periode opzitten. Zijlstra zal zich buigen over sociale zaken, werkgelegenheid & participatiewet, maatschappelijke ondersteuning & zorg, jeugdzorg, WMO, integratie en jeugd & onderwijs.

DUURZAAMHEID Bezuijen kan nog niet veel zeggen over het coalitieakkoord. "Het is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van de afgelopen vier jaar. De inwoners van Uithoorn en De Kwakel staan daarin centraal." Wat wel opvalt is dat voor de komende vier jaar geen aparte portefeuille is gemaakt van het onderwerp duurzaamheid. "We hebben ervoor gekozen om dit onderwerp integraal op te pakken. Daarmee is het een taak voor alle wethouders, om binnen zijn of haar portefeuilles aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid."

RAADSVERGADERING Benieuwd naar het coalitieakkoord en de reactie van de oppositie op de plannen? De raadsvergadering begint donderdag 17 mei om 19.30 uur.

Naomi Heidinga