• DUS-lijsttrekker Ria Zijlstra bij De Hoeksteen.

    Naomi Heidinga

DUS!: ´Meer aandacht voor duurzaamheid´

UITHOORN Groen, duurzaam en sociaal: dat zijn de kernwoorden voor DUS! De partij is in 2010 ontstaan, na een samenvoeging van GroenLinks en D66. Lijsttrekker Ria Zijlstra, tevens wethouder, kijkt tevreden terug naar de afgelopen vier jaar. "We hebben veel invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Vooral op het gebied van het sociaal domein. Maar we zijn er nog niet. Qua duurzaamheid moeten stappen worden gezet. Daar is de laatste jaren zelfs op bezuinigd. Niet onze keuze, maar een meerderheid van de raad besloot hiertoe."

"Als gemeente hebben we de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Willen we deze doelstelling halen, dan moeten we harder gaan lopen. Hier ligt een uitdaging voor de gemeente, inwoners en het bedrijfsleven. Nieuwe woningen moeten gasloos en energieneutraal worden gebouwd. De gemeente moet actief meedoen met regionale duurzame ontwikkelingen, zoals energiezuinige glastuinbouw en een biomassacentrale. Ook willen we de komende vier jaar campagne voeren om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Een aantal landelijke initiatieven zijn ook kansrijk voor Uithoorn. Denk bijvoorbeeld aan de 100-100-100 actie (100 gezinnen gaan 100 dagen 100 procent afvalvrij), bedoeld om inwoners te stimuleren afval beter te scheiden. Ook kunnen we een duurzaamheidsfonds inrichten, waarmee investeringen kunnen worden gedaan in bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarmee worden de energiekosten lager. Je kunt afspreken een deel van deze winst terug te stoppen in het fonds, zodat meer duurzame maatregelen kunnen worden getroffen."

De partij wil niet bouwen in het groen. De Uithoornse natuur moet zo divers mogelijk zijn: bijvoorbeeld wat betreft bomen, zodat geen kaalslag ontstaat in geval van een bomenziekte. Die diversiteit is ook belangrijk voor insecten als bijen. Natuur heeft echter wel onderhoud nodig om te voorkomen dat bepaalde soorten gaan overheersen. Dat onderhoud ziet de partij het liefst gedaan door een eigen groenbeheer. Momenteel wordt dit uitbesteed. "Wanneer we dit in eigen beheer gaan doen, krijgen de beheerders meer binding met het gebied. Ook wordt het makkelijker om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen." Zoveel mogelijk mensen moeten mee kunnen doen aan de maatschappij. Werken helpt daarbij. Ook mensen met een beperking moeten in Uithoorn aan de slag kunnen. "We betalen nu dagbesteding voor mensen. Het zou mooi zijn wanneer ze ingezet kunnen worden in een bedrijf. Bijvoorbeeld via een Brownies en Downies, een bewaakte fietsenstalling bij het busstation of een houtwerkplaats. Voor dergelijke initiatieven hebben we ondernemers nodig."

Een belangrijk verschil met andere partijen is de wijze waarop DUS mensen met een uitkering of schulden benadert. "De huidige manier om hen te helpen staat bol van controle. Het lijkt van achterdocht uit te gaan in plaats van vertrouwen. Wij willen dat omdraaien. Geef mensen met een uitkering de ruimte. Motiveer hen om werk te zoeken, ondersteun hen, controleer zo min mogelijk, sta bijverdienen toe en realiseer zo een regelarme bijstand. We zetten in op preventie van schulden. Schulden veroorzaken enorm veel stress. Nieuwe methodes kunnen worden ingezet om mensen weer perspectief te bieden op een schuldenvrij bestaan."

Ria Zijlstra wilde op de foto bij de Hoeksteen, ontworpen door Gerrit Rietveld. "In maart worden de plannen voor het gebouw gepresenteerd. Er komen appartementen in en een deel blijft publiek toegankelijk. Het is historisch erfgoed en een gemeentelijk monument, dus goed dat het blijft behouden."

Naomi Heidinga