• Naomi Heidinga

Gemeentebelangen: ´Er is nog genoeg te doen´

UITHOORN Zwerfvuil aanpakken, de overlast van Schiphol tegengaan en kijken naar creatieve oplossingen voor de woningmarkt. Daar zet Gemeentebelangen zich voor in. Ook de bereikbaarheid van Uithoorn staat hoog op de agenda. Regionaal verkeer moet zo mogelijk worden geweerd, en de infrastructuur moet ingericht zijn op doorstroming. De partij wil meer ruimte voor wandelaars en de (elektrische) fiets, maar dat mag niet ten koste gaan van de doorstroming voor de automobilist.

Gemeentebelangen was de afgelopen vier jaar onderdeel van de coalitie. “Deze nieuwe rol was even wennen voor de fractie,” aldus lijsttrekker Herman Bezuijen. “Maar we hebben goed kunnen samenwerken met de andere partijen. In de afgelopen vier jaar is een aantal belangrijke zaken geregeld. Het actieplan wonen is bijvoorbeeld vastgesteld. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van Uithoorn verbeterd met de komst van de Uithoornlijn. Onlangs zijn belangrijke beslissingen genomen over het dorpshart. Ook wat betreft de sport- en gymaccommodaties zijn knopen doorgehakt. Zo krijgt het Duet grotere gymzaal en wordt op de plek van De Scheg een nieuwe sporthal gebouwd. Mogelijk krijgt Uithoorn zelfs een derde sporthal. We steunen het onderzoek dat hiertoe wordt uitgevoerd.”

Naast deze behaalde resultaten, is er nog genoeg werk te doen. Dat is ook het motto van de partij: ‘De samenleving is nooit af’. Gemeente en inwoners hebben hier beide een rol in. Voor de gemeente geldt dat de communicatie naar inwoners beter moet. “We vinden het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij opstellen van beleid. Communicatie is hierbij essentieel. Voor inwoners moet duidelijk zijn waar men invloed uit op kan oefenen. Vooraf duidelijke kaders stellen, verwachtingen scheppen en een passend niveau van participatie kiezen, zorgt voor een grotere betrokkenheid en een soepeler proces.”

De woningmarkt vraagt om creativiteit. “We hebben in Uithoorn niet veel ruimte meer om te bouwen. Bij het zoeken naar geschikte ruimte staat de leefbaarheid voorop. Voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, middeninkomens en ouderen moet meer aandacht zijn. Zij zijn wellicht geholpen met tijdelijke woningen en woonvormen zoals tiny houses, containerwoningen of woongroepen.”

Het onderhoud van de openbare ruimte moet worden aangepakt, waaronder het zwerfvuil. Ook de kwaliteit van het groen moet beter. Het onderhoud aan bruggen en wegen moet worden gestructureerd. “Daarvoor is een onderhoudsplan opgesteld. Daardoor ga je uiteindelijk geld besparen.” Belangrijk is ook dat de financiën op orde blijven. “Dat is een belangrijke voorwaarde om onze onafhankelijkheid te behouden.”

Wat betreft Schiphol is de partij duidelijk. “Schiphol moet zich aan gemaakte afspraken over groei van het aantal vliegbewegingen houden. Maatregelen voor hinderbeperking moeten worden nagekomen. De geluidshinder in Uithoorn en De Kwakel fors is toegenomen. We willen dat de inspectie gaat handhaven op overtredingen.”

De partij vindt het belangrijk dat Uithoorn bereikbaar blijft. Regionaal verkeer moet zoveel mogelijk worden geweerd. “Al vinden we het wel goed dat bestemmingsverkeer vanuit Amstelhoek Uithoorn kan bereiken.” Ook de doorstroming binnen Uithoorn moet op orde zijn. “We vinden dat wijken via meerdere wegen bereikbaar moeten zijn. Dat betekent bijvoorbeeld de aanleg van een extra ontsluitingsweg voor De Kuil en Park Krayenhoff.” Vandaar dat Bezuijen heeft gekozen voor een foto in De Kuil.

De partij hoopt bij de komende verkiezingen op een zetel winst. “Hans Bouma is opnieuw onze wethouderskandidaat.”

Naomi Heidinga