• Gemeentebelangen

Gemeentebelangen: ´Samenwerken inwoners stimuleren´

UITHOORN "Inwoners moeten meer de ruimte krijgen om zelf activiteiten te organiseren en moeten hiervoor aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het Initiatievenfonds", aldus Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen. "Hiervoor is het van belang dat er meer aandacht komt voor dit Initiatievenfonds richting inwoners van Uithoorn en De Kwakel."

Verhaar staat op plek vier op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen, Hij benadrukt dat het belangrijk is dat inwoners de mogelijkheid krijgen om hun eigen ideeën en activiteiten te ontplooien: "Op deze manier kunnen inwoners elkaar ontmoeten en kunnen ze culturele activiteiten met elkaar delen en beleven. Doordat mensen zelf activiteiten kunnen organiseren wordt hun betrokkenheid vergroot. Recente succesvolle voorbeelden hiervan zijn de Bilbiopera en Amstelproms."

"Voor kleinschalige activiteiten zijn buurthuizen een prima locatie en daarom dienen deze wat ons betreft ook behouden te worden", vervolgt Verhaar. Op de vraag of elke wijk dan ook weer een Buurtbeheer moet hebben, zoals een aantal jaren terug het geval was, antwoordt Verhaar: "Buurtbeheer moet geen verplichting voor een wijk zijn, maar alleen opgezet worden als hier vraag naar is. De gemeente dient hier een dan een ondersteunende en faciliterende rol te hebben. Wij zouden het wel goed vinden als er meer wijkorganisaties komen, omdat is gebleken dat het contact tussen en betrokkenheid van inwoners en gemeente hierdoor verbeterd."

Met het besluit van afgelopen najaar om bij basisschool Het Duet en sporthal De Scheg multifunctionele ruimtes te creëren is Verhaar zeer tevreden: "Op deze manier kunnen scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken. Het concept van de Vreedzame Wijk ondersteunt Gemeentebelangen van harte en zien wij graag in andere wijken ook uitgerold worden. Met de realisatie van deze ruimtes en door sporthal De Scheg voor de wijk Zijdelwaard te behouden kunnen we hiermee doorgaan."