• Herman Bezuijen van Gemeentebelangen is woordvoerder namens de drie betrokken partijen: Gemeentebelangen, VVD en DUS!

    Naomi Heidinga

Gemeentebelangen, VVD en DUS! in gesprek over nieuw college

UITHOORN Gemeentebelangen, VVD en DUS! voeren formatiegesprekken om te komen tot een nieuw college en een coalitieakkoord. "De gesprekken verlopen positief, laat woordvoerder Herman Bezuijen weten. "Naast gesprekken over de inhoud van het coalitieakkoord, is ook gesproken over het aantal wethouders en een mogelijke portefeuilleverdeling."

Naomi Heidinga

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is Gemeentebelangen de grootste partij geworden. Daarom is afgesproken dat deze partij het voortouw neemt in de onderhandelingen. Het is een nieuwe rol voor Gemeentebelangen. "Vier jaar geleden was ik er ook bij," aldus Bezuijen. "Maar toen was de VVD de grootste partij en hadden wij een andere rol. Ook zitten er andere mensen aan tafel. Ik ben de enige die er vier jaar geleden bij was."

De gesprekken verlopen constructief. De drie partijen werken aan een coalitieakkoord. "We hebben afgesproken dat we niet alles willen dichttimmeren. Het gaat om beleid op hoofdlijnen. De komende vier jaar gaan we dat verder inkleuren. Je kunt immers niet alles van te voren voorspellen." Leidraad bij het opstellen van het akkoord is de Strategische visie voor Uithoorn, die in 2013 werd vastgesteld. "Daarin staat nog meer op hoofdlijnen geschetst wat we willen met Uithoorn. Overigens zullen we binnenkort deze Strategische visie weer eens afstoffen en bespreken binnen de raad, om te bezien of dit nog steeds is wat we voor Uithoorn voor ogen hebben."

Ondanks dat het gaat om beleid op hoofdlijnen, willen de partijen zorgvuldig te werk gaan. Ze willen daarom niet onnodig haast maken. "We kiezen voor kwaliteit in plaats van snelheid." Vanwege de vakantie die voor de deur staat en het feit dat de raadsvergadering niet doorgaat, streven de partijen naar de installatie van drie nieuwe wethouders en het presenteren van een coalitieakkoord in de tweede helft van mei. Haast is niet nodig, aldus Bezuijen. "We hoeven niet dringend een nieuw college te installeren. Al willen we wel de vaart erin houden, er ligt genoeg werk op ons te wachten."

Tot die tijd hebben nieuwe raadsleden gelegenheid om aan hun nieuwe rol te wennen. "Woensdag hebben alle afdelingen van de gemeenteorganisatie zich gepresenteerd. Ook 'oude' raadsleden waren hierbij welkom. Geen overbodige luxe, want de afgelopen vier jaar is er veel veranderd binnen de organisatie."