• Wethouder Marvin Polak overhandigde onlangs boekje met financiële tips voor 18-jarigen aan Jacky Scheltus

    Naomi Heidinga

Marvin Polak (VVD) niet opnieuw beschikbaar als wethouder

UITHOORN VVD-wethouder Marvin Polak stelt zich niet beschikbaar voor de komende nieuwe collegeperiode. Hij kiest ervoor om opnieuw aan de slag te gaan in het ICT-vak en tegelijk meer tijd beschikbaar te hebben voor zijn gezin. "Ik heb vier jaar lang met veel plezier mij ingezet binnen het college van B en W. Ik heb daar de mogelijkheid gekregen om mooie projecten op te starten, zoals het Dorpscentrumplan, de aanleg van een tramverbinding met Amsterdam, de invoering van de Participatiewet en nog veel meer. Hoewel er veel is gerealiseerd is het werk nog lang niet af. Ik wens mijn opvolger dan ook veel succes en plezier in dit prachtige ambt," aldus Polak.

Marvin Polak (40) was sinds 2006 raadslid voor de VVD. In 2014 werd hij benoemd als wethouder met de portefeuille Economische zaken, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ontwikkeling en Werk en Inkomen. De VVD-fractie heeft na intern beraad het huidige raadslid Jan Hazen voorgedragen als nieuwe kandidaat wethouder. Ook dankt zij Marvin Polak voor al zijn werk en inzet in de afgelopen jaren.

Of de VVD een wethouderspost in het nieuwe college krijgt hangt af van de uitkomst van de lopende coalitiebesprekingen.