• VVD-lijsttrekker Jan Hazen: "Getalsmatig zijn er vier alternatieve coalities mogelijk.¨

    VVD UIthoorn

Meerdere opties voor nieuwe coalitie mogelijk

UITHOORN De huidige coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en DUS! hebben het goed gedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Van de drie partijen kregen er twee een zetel bij en de de derde, (de VVD) wist het aantal zetels te behouden. Toch is voortzetting van de coalitie volgens de VVD niet op voorhand een uitgemaakte zaak.

Gemeentebelangen-lijsttrekker Herman Bezuijen is tevreden over de uitslag. Zij partij behaalde net las de VVD vijf zetels, maar kreeg wel de meeste stemmen en werd daarmee de grootste in Uithoorn. : "Een geweldig gevoel," zo omschrijft Bezuijen de winst. "We waren woensdag 21 maart met een grote 'Gemeentebelangen familie' aanwezig in de raadzaal om de uitslag 'live' mee te maken. Het werd een waar feestje."

"De coalitie krijgt kennelijk een voldoende van de kiezer," aldus Bezuijen. "Van de drie partijen hebben twee een zetel gewonnen en de derde heeft geen zetel ingeleverd. Bijzonder, omdat je vaak ziet dat deelname aan het college het moeilijker maakt om een verkiezingswinst te boeken."

Ook DUS!-lijsttrekker Ria Zijlstra is enthousiast. De combinatiepartij van GoenLInks en D66 behaalde een zetel winst en gaat van drie naar vier zetels: "We zien dit als een waardering voor het werk dat de raadsleden, wethouder en actieve leden de afgelopen jaren hebben verricht. We opteren voor opnieuw een plek in het college."

Jeroen Alberts van Groen Uithoorn kijkt anders naar de winst van de coalitiepartijen. "De uitslag geeft aan dat de gevestigde partijen, die vooral behoorlijk kleurloos op de winkel hebben gepast, dat nog vier jaar gaan doen. De bevolking heeft hen beloond."

Met deze uitslag kan de huidige coalitie indien gewenst blijven zitten. Maar, volgens VVD-lijsttrekker Jan Hazen ligt de coalitie nog niet vast. "Naast de huidige coalitie zijn er getalsmatig maar liefst vier alternatieve coalities mogelijk. Die worden onderzocht onder leiding van een eindformateur." Op 26 en 27 maart is hiertoe een informatieronde gehouden.

De PvdA houdt nog maar één zetel over. Els Gasseling is teleurgesteld, maar blijft niet bij de pakken neerzitten. "In totaal halen we 48 stemmen minder dan vier jaar geleden, maar dat is toch net een hele raadszetel. Dat is natuurlijk teleurstellend. Voor ons betekent deze uitslag dat wij echter net zo veel als tevoren zullen opkomen voor de belangen van de bevolking."

Ook bij het CDA komt het verlies hard aan. "We hadden ingezet op een groei en mikten op vooruitgang," aldus lijsttrekker André Jansen. "Uiteindelijk moet de partij dan tóch een zetel inleveren en dat was geen prettig bericht. We zijn bezig met de analyse, het is ons te gemakkelijk om te zeggen dat dit een resultaat is van de nationale trend, want zo werkt het niet." Als voorbeeld noemt hij Aalsmeer, waar de partij juist gegroeid is van zes naar acht zetels.

Ons Uithoorn heeft een dubbel gevoel. "De doelstelling van het behoud van drie zetels hebben we behaald. Maar gaandeweg de campagne groeide bij ons het gevoel dat een extra zetel in het vat zat. Dat gebeurde uiteindelijk niet," aldus Benno van Dam.

Woensdag 28 maart wordt afscheid genomen van de oude raad, de nieuwe raad wordt donderdagavond geïnstalleerd.