• Naomi Heidinga

Ons Uithoorn wil afstand inwoner en bestuur verkleinen

UITHOORN Uithoorn is van ons allemaal, dat is het motto van Ons Uithoorn. De partij wil de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen. "Dat was een belangrijke reden voor de oprichting van onze partij in 2009," aldus lijsttrekker Benno van Dam. De partij maakt zich ook hard voor behoud van een openbare zwemvoorziening in de gemeente, wil het dorpshart verlevendigen en ziet daarvoor als belangrijkingrediënt het behoud van een dorpsplein.

De afstand tussen inwoners en bestuur zo klein mogelijk maken, die regel geldt wat betreft Ons Uithoorn tevens voor wethouders en ambtenaren. Is er iets aan de hand in een wijk, dan moeten ze ter plaatse poolshoogte nemen. "Wij doen dat als raadsfractie ook. Worden er plannen voor een gebied gemaakt of speelt er iets in een wijk, dan gaan we er op de fiets naar toe om de situatie ter plekke te bekijken. Dan komen we ook makkelijker in gesprek met buurtbewoners en kunnen we horen hoe zij tegen de zaak aankijken. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid van de inwoner bij de politiek. "Vier jaar geleden bracht 51 procent van de mensen hun stem uit bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna de helft bleef thuis. We willen ook de thuisblijvers vertegenwoordigen."

Ideaal van Ons Uithoorn is een dorpscentrum met een dorpse uitstraling. Het huidige plan voor het dorpscentrum schiet daarin volgens de partij te kort. "In het huidige plan krijgt vooral de afwikkeling van het verkeer aandacht. Dit gaat ten koste van de sfeer en leefbaarheid van het centrum. Nu hebben we een plein voor het winkelcentrum Amstelplein, waar Sinterklaas wordt onthaald en evenementen worden georganiseerd. In het huidige plan ontbreekt zo'n plein. Sinterklaas en andere festiviteiten moeten daardoor uitwijken. De gemeente ziet de parkeerplaats naast de Coop als alternatief, maar ondernemers zullen die parkeerplaatsen niet zomaar opofferen voor een evenement. Vooral niet op drukke zaterdagen. "

Historische elementen, zoals de Schanskerk, moeten zo veel mogelijk behouden blijven. Herinrichting moet wat Ons Uithoorn betreft refererend aan vroeger. om het unieke karakter van het gebied te herstellen. "We hebben een unieke ligging aan de Amstel, maar op geen enkele manier zie, voel of ruik je dat water."

Wat betreft de woningmarkt geldt wat Ons Uithoorn betreft dat het aanbod van sociale huurwoningen omhoog kan door te zorgen voor een minimum aantal woningen. Ook moet het scheefwonen terug worden gedrongen. Bij nieuwbouw moeten voldoende betaalbare woningen worden gebouwd. Want met name voor starters, ouderen en mensen die vanwege een scheiding op korte termijn een woning nodig hebben, is het lastig om aan woonruimte te komen.

Veel mensen komen hier wonen vanwege de rust en het groen. Vandaar dat de partij vindt: wat groen is, moet groen blijven! Dieren verdienen extra aandacht. "En dan bedoelen we niet alleen huisdieren als honden en katten, maar ook de dieren in de natuur. We vinden dat dierenwelzijn als portefeuille moet worden ondergebracht bij één van de wethouders. Zodat daar een vast aanspreekpunt voor is. Deze wethouder kan bij groenonderhoud, het (her)ontwikkelen van wijken en de aanleg van infrastructuur de belangen van dieren in de gaten houden. Dieren zijn nu eenmaal van de mens afhankelijk."

Van Dam kijkt tevreden terug op afgelopen vier jaar. "Bij de vorige verkiezingen zijn we van één naar drie zetels gegaan. We konden daardoor veel meer activiteiten ontplooien. Nu hopen we op vijf zetels, maar we gaan in ieder geval uit van behoud van de huidige drie."

Naomi Heidinga