• PvdA--lijsttrekker Els Gasseling wil aandacht voor recreatiegroen in Legmeer-West.

    Naomi Heidinga

PvdA wil herstel dorps karakter Uithoorn

UITHOORN ´Uithoorn, een sociaal dorp gelegen aan de Amstel´. Dat is de visie van de PvdA. De partij wil een solidaire samenleving waarin voor een ieder plaats is, iedereen meetelt en de kans heeft iets van het leven te maken. De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, een goede bereikbaarheid en een prettige leefomgeving. Lijsttrekker Els Gasseling is een ware deskundige op het Schipholdossier en zet zich al jaren in om de overlast voor Uithoorn zoveel mogelijk te beperken.

De PvdA wil het dorpse karakter van Uithoorn herstellen. Het dorp is door de jaren heen veranderd. Het is steeds meer een forenzenstad geworden. "Mensen geven aan het dorpse karakter te missen. Wij willen dit karakter terug, niet vanuit nostalgie, maar omdat dit de samenhang en betrokkenheid ten goede komt. Met de herontwikkeling van het dorpshart hebben we de kans dit karakter terug te brengen. Dat betekent kiezen voor bebouwing die past bij de architectuur. Niet te hoog dus."

Betaalbare woningen in krachtige wijken, die goed bereikbaar zijn. Dat is een tweede speerpunt van de partij. Vanwege de druk op de woningmarkt, zijn steeds minder betaalbare woningen beschikbaar. "De grens voor sociale huurwoningen moet omhoog. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat een huur van 800 euro per maand al nauwelijks op te brengen is voor middeninkomens. Een grote groep dreigt tussen wal en schip te raken: ze hebben geen recht op een sociale huurwoning, maar verdienen te weinig om een woning te kunnen kopen. In de vrije sector worden veelal duurdere woningen aangeboden. Uithoorn moet samen met andere gemeenten in Den Haag aandringen op een verhoging van de grens voor sociale huurwoningen. Wanneer deze andere regels worden gehanteerd, blijkt dat we in plaats van teveel, te weinig sociale huurwoningen hebben. Het liberaliseren van huurwoningen moet stoppen."

Els Gasseling zit al jaren in de Schiphol werkgroep. "Schiphol is de laatste jaren hard gegroeid. Ondanks afspraken is de hinder voor inwoners fors gestegen. Vliegen is te goedkoop, helemaal als je kijkt naar de gevolgen: naast hinder is het slecht voor het milieu. Wat ons betreft staat de mens centraal, Schiphol is groot genoeg zo. Gelukkig wordt deze mening door de raad en het college gedeeld. Zo staan we als gemeente sterker. Al blijft het goed opletten om ons niet te laten 'Schiphollen'.

De afgelopen vier jaar moest de PvdA genoegen nemen met twee zetels en een plek in de oppositie. Toch kijkt ze tevreden terug op de afgelopen raadsperiode. "Er is een aantal belangrijke beslissingen genomen. Over het dorpshart en De Scheg. We zijn blij dat de Irenebrug open blijft voor lokaal verkeer, en dat er een nieuwe Scheg wordt gebouwd, met ruimte voor maatschappelijke organisaties. Het Duet krijgt een volwaardige gymzaal en naast de school komt een plek voor maatschappelijke organisaties. Al waren we het niet overal mee eens. Er is op een aantal zaken bezuinigd, die daardoor uiteindelijk meer kosten. Bijvoorbeeld onderhoud en schoollogopedie. Ook zijn we tegen verkoop van de Eneco-aandelen. Gelukkig gaan we in constructief met elkaar om. Met goede argumenten lukt het meestal om andere partijen te overtuigen."

In deze interviewreeks wordt elke lijsttrekker op een plek gefotografeerd die belangrijk is voor de partij. "In Legmeer-West worden in de toekomst nog huizen gebouwd. Het is een van de weinige bouwlocaties die we nog hebben. Het is tevens een plek waar mensen komen wandelen met de hond. Mensen willen meer recreatiegroen. Een Legmeerbos kan een aanwinst zijn."

Naomi Heidinga