Stelling 5: ' Sportaccommodaties'

UITHOORN In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Uithoorn de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De vijfde stelling luidt:

'Er moet een derde sporthal komen'

VVD: EENS

Ja, die derde sporthal moet er zo snel mogelijk komen. Er is momenteel een groot tekort aan zaalcapaciteit voor de Uithoornse en Kwakelse sportverenigingen, waardoor veel kinderen tot in Leimuiden moeten gaan trainen. De locatie bij de Legmeervogels ligt klaar en de hal kan snel gerealiseerd worden. Daarmee kan ook het gat worden opgevangen als de Scheg wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd. Dus wethouder van sportzaken: aan de slag !

Groen Uithoorn: EENS

Groen Uithoorn wil kinderen tot 12 jaar gratis laten sporten bij een sportvereniging. Hierdoor gaan kinderen meer sporten en is ook meer ruimte nodig. Wij hebben hier een gedegen financieel plan voor. De derde hal komt bij de Legmeervogels.

Ons Uithoorn: EENS

Ons Uithoorn vindt het wenselijk dat onze sportverenigingen niet hoeven uit te wijken naar omliggende gemeenten voor hun trainingen of thuiswedstrijden. Vanuit die gedachte vinden wij een derde sporthal gewenst. Want de huidige voorzieningen bieden onvoldoende ruimte voor deze breedtesport. Ook niet na de nieuwbouw van sporthal De Scheg. Op deze plaats graag ook even aandacht voor zwemmen in onze gemeente. Al sinds 2010 staat dit op de agenda van Ons Uithoorn. Momenteel hebben we een openbaar zwembad. Hiervan wordt intensief gebruik gemaakt, met name door kinderen om hun zwemdiploma te halen. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat deze voorziening op termijn blijft. Eind 2017 kregen we in de gemeenteraad steun voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een (kleinschalig) openbaar zwembad in onze gemeente. Wat ons betreft is nieuwbouw bij sportpark Randhoorn een goede optie.  

CDA: EENS

Het CDA is een duidelijke en overtuigde voorstander van een derde sporthal bij de Randhoorn. Die kan er komen terwijl de Scheg "onder handen wordt genomen" en die derde sporthal past heel goed bij een gemeente van onze omvang en de hal maakt dat Uithoorn op haar toekomst is voorbereid. Meer sportfaciliteiten maakt Uithoorn niet alleen aantrekkelijk voor sporters en toekomstige bewoners, maar trekt ook werkgelegenheid aan. Ook hier pleiten we voor een multifunctioneel gebouw waardoor een groter publiek hier gebruik van zal maken. Veel faciliteiten zijn al beschikbaar en met een creatieve aanpak kan daar met minimale kosten gebruik van worden gemaakt. Kies daarom CDA als u om Uithoorn en de Kwakel geeft.

PvdA: EENS/ONEENS

De PvdA wil graag een sporthal bij de Legmeervogels, maar eerst moet onderzocht worden of dat wel haalbaar is. Het beheren en onderhouden van een sporthal kost veel geld. Wij willen niet dat de sporthal een financieel debacle wordt voor Stichting de Randhoorn en/of de gemeente.  In deze sporthal kunnen overdag  geen schoolkinderen gymmen. De Brede School heeft zelf een gymzaal en voor andere basisscholen is het sportpark te ver weg. Voor de KDO sporthal en De Scheg is schoolgym een belangrijke bron van inkomsten. Het is bekend dat er sportteams zijn die niet in onze gemeente kunnen trainen. Hoeveel dat er precies zijn weten we nog niet. Alle partijen in de raad zijn het er over eens dat een eventuele derde sporthal niet ten koste van De Scheg mag gaan.  Binnenkort gaat het college een onderzoek uitvoeren naar de werkelijke behoefte aan ruimte en de financiële mogelijkheden. Een definitief besluit over een sporthal op de Randhoorn laat dus nog wel even op zich wachten. Zo'n besluit voor de lange termijn moet genomen worden op basis van feiten.  Wij hopen dat de uitkomst positief is, maar de uitspraak: "er moet een derde sporthal komen" gaat ons op dit moment te ver.

DUS!: NOG GEEN MENING

Het besluit om een nieuwe sporthal te bouwen komt maar eens in de 40 jaar. Er is veel geld mee gemoeid, dus zo'n besluit neem je niet zomaar. Het college is bezig om te onderzoeken hoe vaak een derde sporthal gebruikt gaat worden en welke uitgaven en inkomsten er verwacht worden. Om de sporthal te bouwen, maar ook hoeveel geld er elk jaar bij moet om hem in stand te houden. En of er eventueel een combinatie mogelijk is met een zwembad. Pas als al deze gegevens bekend zijn, kunnen we als DUS! een weloverwogen besluit nemen.  Natuurlijk vindt DUS! sport uitermate belangrijk. We zijn blij dat Uithoorn een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente is. Ook dat er steeds meer initiatieven zijn om te sporten voor mensen met een beperking. Sporten is gezond, zorgt voor ontspanning, is sociaal en is er voor iedereen. Financiën mogen daarin geen belemmering vormen. Voor kinderen hebben we het Jeugdsportfonds, maar we gunnen het ook volwassenen met een krappe beurs. DUS! is voor uitbreiding van het fonds voor inwoners boven de 18 jaar. 

Gemeentebelangen: EENS

Sporten heeft een positieve bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en is een belangrijk sociaal bindmiddel voor onze inwoners. Gemeentebelangen zet daarom in op voldoende ruimte binnen onze gemeente voor inwoners die willen sporten.  Voor sporthal De Scheg is eindelijk een besluit genomen om deze te herbouwen op dezelfde plek. Hoewel andere partijen deze sporthal liever zien verhuizen naar de Randhoorn, ziet Gemeentebelangen in dat het belangrijk is om deze sporthal te behouden waar deze nu staat. De omliggende scholen worden zo meer betrokken bij de sportverenigingen waardoor bijvoorbeeld het geven van proeflessen of clinics tijdens gymuren makkelijker wordt. Zo kunnen kinderen met verschillende sporten in aanraking komen.  Bij het nemen van het besluit over sporthal De Scheg werd duidelijk dat op dit moment niet voldoende ruimte aanwezig is om alle sporters een overdekte plek te kunnen geven. Gemeentebelangen heeft daarom het initiatief genomen en een motie ingediend (tezamen PvdA, DUS! En GU) waarin het college verzocht wordt om de bouw van een derde sporthal te onderzoeken.  Daarnaast dient wat ons betreft doorlopend in de gaten gehouden te worden hoe bestaande accommodaties worden benut. Een jaarlijks verslag hiervan zorgt ervoor dat er sneller tot actie overgegaan kan worden!